Nhãn hiệu riêng

Tùy thuộc vào các hạn chế về năng lực, đôi khi chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm trong các nhà máy của mình cho các công ty lớn khác trên “nhãn hiệu riêng” hoặc “cơ sở OEM”.
Một số điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tiếp thị thường được thảo luận trong từng trường hợp.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.