Quản lý chất lượng và Nhiên cứu & phát triển
Mỗi cơ sở sản xuất của chúng tôi đều được trang bị phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng toàn diện, điều chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất để kiểm tra chặt chẽ từ đầu đến cuối.

Chúng tôi cũng đang tham gia vào một quá trình nghiên cứu và phát triển không ngừng nhằm mục đích phát triển các sản phẩm mới và cải thiện chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm hiện có.

Các phòng thí nghiệm của chúng tôi được công nhận và trải qua kiểm tra và chứng nhận hiệu chuẩn thường xuyên. Các sản phẩm của chúng tôi thường xuyên được kiểm tra tại các phòng thí nghiệm độc lập của bên thứ ba để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác nhau.

Các sản phẩm và các công ty của tập đoàn chúng tôi đã nhận được một số chứng nhận như ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, Tuân thủ CE Mark, tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM và nhiều chứng nhận khác.

Nhiều sản phẩm của chúng tôi sử dụng tỷ lệ nguyên liệu thô tái chế tốt. Ngoài ra, một số sản phẩm có thể tái chế 100%. Điều này có nghĩa là các sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng để đạt điểm LEED cao.